De kracht van herinneringen

 

Trainingen op het gebied van omgaan met dementie

 
Voor een beter contact met mensen met dementie

Ergoworld verzorgt trainingen en workshops over het omgaan met mensen met dementie. Alle trainingen zijn gericht op het verbeteren van de dagelijkse contactmomenten, onder andere door het toepassen van reminiscentiemethoden. Geen ingewikkelde theorie, maar praktische trainingen waarbij de zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers zelf aan de slag gaan en ervaren hoe het werkt. En dát het werkt! Het aanbod is toegespitst op het kennisniveau van de verschillende doelgroepen.

 
Wat is reminiscentie?

Reminiscentie is het gericht ophalen van positieve herinneringen. Dat is heel belangrijk voor het contact met mensen met dementie. Zij praten vaak graag over vroeger, omdat juist de persoonlijke herinneringen uit hun jongere jaren het langst bewaard blijven. Het ophalen van herinneringen doet een beroep of op wat mensen nog wél weten en kunnen. Het vergroot hun zelfvertrouwen en vormt de basis voor de mooie contactmomenten van vandaag.

 

Ergoworld vertegenwoordigt de Europese aanpak

European Reminiscence Network

Professionals uit elf Europese landen, waaronder Annemarie Bolder van Ergoworld, zijn verenigd in het European Reminiscence Network (ERN). ERN ontwikkelt projecten ten behoeve van verbetering van de dementiezorg. Daarbij richt zij zich vooral op methoden om het contact en de relatie met de persoon met dementie te verbeteren. Samen met een Engelse universiteit ontwikkelde ERN een opzet voor groepsbijeenkomsten (link) voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende reminiscentiemethoden. Ergoworld past deze methodiek toe in de cursus ‘De kracht van herinneringen’.

Bewezen resultaten

Uit onderzoek naar het effect van de bijeenkomsten in de verschillende Europese landen is gebleken dat de reminiscentiemethode van ERN werkt. Concreet levert de aanpak het volgende op:

• meer zelfvertrouwen bij de mensen met dementie;
• meer begrip en ziekte-inzicht bij de mantelzorgers;
• een duidelijke verbetering in het contact;
• een meer gelijkwaardige relatie.

Annemarie Bolder - Trainer

Download de gratis app Dementie en herinneringen:
 
 
Call Now Button